Hlavní nabídka
Nabídka

Kompletní přehled sortimentu plastových palubek

Plastové obkladové palubky a doplňkové profily nahrazují klasické dřevěné palubkové obklady. Vyznačují se elegantním vzhledem, dlouhou životností a hlavně bezúdržbovostí. Všechny plastové palubky jsou určeny pro použití jak v exteriéru, tak v interiéru. Celý systém je tvořen plastovými palubkami a doplňkovými profily. Palubky jsou vždy opatřeny perem a drážkou pro snadnou a přesnou montáž. Doplňkové profily slouží k olemování obkládaných ploch a dotvářejí dokonalý vzhled celého obložení.

Palubka AREA color

Palubky PROFI PIANÁLE a Palubky PROFI CORPO

Nový click systém u všech palubek PROFI

Probarvené palubky

Plastové palubky AREA HOBBY

Plastové palubky P101 AREA HOBBY se vyrábí pouze v bílé barvě. Tyto lehké palubky jsou určeny především k obložení střešních podhledů nebo ploch, kde není vyžadována odolnost proti mechanickému poškození. Lze je použít i na plochách vystavených slunci. Nejsou však vhodné pro použití na fasádách nebo soklech, kde může snadno dojít k jejich mechanickému poškození.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek AREA najdete ZDE:

Plastové palubky AREA COLOR

Plastové palubky AREA P100 color jsou určeny především k obložení střešních podhledů. Tmavé palubky a profily (např. hnědé, grafitové a všechny imitace dřeva) nejsou vhodné pro obložení ploch vystavených slunečnímu záření, kde by mohlo dojít vlivem přehřátí k jejich deformaci a časem i ke změně barevnosti. Použití tmavých palubek na sluncem exponovaných plochách je pouze na vlastní odpovědnost! Světlé palubky (bílé, světle šedé, mramorové) lze použít i na plochách vystavených slunci.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek AREA najdete ZDE:     

 

Plastové palubky AREA LINEA

Plastové palubky P165 AREA color LINEA se vyrábí pouze v bílé barvě. Tyto palubky vytvářejí hladkou plochu, pouze s vlasovými spárami. Vzhledem k její větší pevnosti je možné je použít jak na podhledy, tak na obložení stěn, částí fasád, soklů, apod. Využití najdou také v prostorách, kde je kladen důraz na snadnou údržbu a omyvatelnost hladkých bezdrážkových povrchů. Bílé palubky lze použít i na plochách vystavených slunci.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek AREA najdete ZDE: 

Venkovní probarvené plastové palubky PIANALE

Plastové palubky P520 Profi PIANÁLE bílé a béžové jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád a soklů, ale i stropů, podhledů krovu a střešních konstrukcí. Tyto palubky jsou vyrobeny z kvalitního, UV odolného, tvrdého PVC. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek PIANALE najdete ZDE:

Venkovní probarvené plastové palubky FACCIA

Plastové palubky P530 Profi FACCIA jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovu a střešních konstrukcí. Jsou vyrobeny z kvalitního tvrdého PVC s UV odolným povrchem z materiálu ASA. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek FACCIA najdete ZDE:

Fóliované palubky

Venkovní foliované plastové palubky PROFI CORPO

Fóliované plastové palubky P550 PROFI CORPO decor jsou velmi pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovu a střešních konstrukcí, ale třeba také jako estetický a funkční obklad v interiéru. Tyto  palubky jsou na lícové straně potažené kvalitní, UV odolnou fólií. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Rozměry doplňkových profilů palubek PROFI CORPO najdete ZDE:   

Venkovní foliované plastové palubky ASTEZA

Fóliované plastové palubky P565 ASTEZA jsou extrémně pevné palubky, určené především k obložení fasád, soklů, stropů, podhledů krovu a střešních konstrukcí, ale třeba také jako estetický a funkční obklad v interiéru. Tyto palubky jsou na lícové straně potažené kvalitní, UV odolnou fólií a jsou velmi pevné a tuhé. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.

Rozměry doplňkových profilů plastových palubek ASTEZA najdete ZDE: 

Důležité pokyny před montáží plastových palubek

Skladování

Plastové palubky i doplňkové profily vždy skladujte ve stínu, v suchu, na pevném a rovném podkladu. Doplňkové profily neskladujte překroucené a překřížené, vždy je před uložením srovnejte. Za horkého počasí (při teplotách nad 28 °C) je nutné při skladování plastové obaly rozříznout tak, aby palubky i profily větraly.

Jednotlivé palubky a profily, ani celá balení, nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci - mohlo by dojít k jejich deformaci!

Kontrola

Palubky a profily musejí být před montáží zkontrolovány. Prvky se zřetelným poškozením, s výrobní vadou nebo barevnou odchylkou nesmějí být namontovány. Již namontované prvky nelze pro tyto vady reklamovat.

Bezpečnost

Při manipulaci a montáži je vždy třeba dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používejte vhodný pracovní oděv a obuv. Při používání elektrického nářadí používejte také ochranné brýle.

Provádění montáže

Montáž provádějte pouze při teplotách v rozmezí od 8 °C do 28 °C. Palubky i profily ponechejte na místě montáže v otevřeném obalu nejméně 1 hodinu před samotnou montáží, aby došlo k vyrovnání teploty s okolím. Celá balení ani jednotlivé palubky a profily však nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci!

Čištění a údržba

Probarvené palubky AREA COLOR

Plast je materiál, při jehož manipulaci vzniká statický náboj. Bezprostředně po montáži tak může docházet ke zvýšenému usazování prachu na palubkách. Tento náboj mizí po umytí obkladů vlažnou vodou s přídavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Lze také použít speciální přípravek určený na čištění a údržbu tvrdého PVC-U. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit pomocí perchlorethylenu (při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy). V žádném případě nepoužívejte čističe na bázi acetonu nebo aromatická ředidla, jež poškozují povrch plastu.

FACCIA palubky

Bezprostředně po montáži může v důsledku statického náboje docházet ke zvýšenému usazování prachu. Tento náboj mizí po umytí obkladů vlažnou vodou s přídavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Lze také použít speciální přípravek určený na čištění a údržbu plastů. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit pomocí perchlorethylenu (při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy). V žádném případě nepoužívejte čističe na bázi acetonu nebo aromatická ředidla, jež poškozují povrch plastu.

Fóliované polubky

K čištění fóliovaných palubek používejte vlažnou vodou s přídavkem běžného domácího tekutého čisticího prostředku (neabrazivního). Skvrny odolávající vodě a saponátům lze odstranit také pomocí speciálních přípravků určených na čištění a údržbu ploch potažených PVC fólií. Stejným způsobem lze odstranit běžné znečištění, které mohlo vzniknout při montáži nebo během užívání. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s obsahem acetonu, aromatická ředidla, apod., které mají rozpouštěcí účinek a poškodily by povrch fólie.

Tolerance výrobních rozměrů +- 1%

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací