Hlavní nabídka

Jaký dům, taková fasáda

Fasáda domu neplní jen estetickou funkci. Při výběru správné fasády musí lidé zvážit své požadavky na funkčnost a životnost podle místa a způsobu užívání stavby a velikost rozpočtu.


Symbióza mezi stavbou a krajině urbánním charakterem lokality je klíčová při výběru fasády domu. Každá stavba a její fasáda by měly brát v potaz kontext pozemku a lokality, ve které se nacházejí. Navíc novostavby budou díky implementaci evropské Směrnice o energetické náročnosti budov muset splňovat vyšší energetické standardy. To znamená i vyšší požadavky na izolaci a fasádu.

 

Dokonalé zateplení, které je podmínkou pro dosažení pasivních standardů, s sebou nese i řadu rizik, jako je kondenzace par v konstrukci nebo zhoršení vnitřního prostředí domu. Tato rizika dokáže odstranit provětrávaná fasáda spolu s výkonnými izolacemi z minerální vlny.

Pasivní domy mívají zpravidla kompaktní tvar bez mnoha detailů. Jestliže taková stavba stojí na „zelené louce“ bez stínu a například s plochou střechou nebo střechou bez přesahů a světlolamů, je pak fasáda takového domu nadměrně vystavena slunečnímu záření. Tomu by měli majitel domu a architekt přizpůsobit nejen barvu fasády, ale také samotný typ fasády a zateplení. Výhodou bezkontaktních fasád je v tomto případě možnost volby obkladních fasádních desek, které mají dlouho životnost a světlostálé barvy.

U kontaktního zateplení polystyrenem vystaveného dlouhodobému vysokému stupni slunečního záření může docházet vlivem tepelné roztažnosti materiálů k jeho praskání a poškozování. Bezkontaktní fasádní systémy naopak často řeší problém roztažnosti materiálu systémem uchycení fasádních desek k profilům a speciálním úchytům ve zdi.

Domy v záplavových oblastech a vlhké domy

Domy, které se nacházejí v záplavových územích, v blízkosti vodních ploch nebo toků, je bezpochyby lepší vybavit odvětranou fasádou. U běžného kontaktního zateplení často po zásahu velkou vodou nezbývá, než jeho část strhnout a zateplení nákladně sanovat. Navíc kontaktní systém výrazně brání vysychání domu. Kontaktní zateplení se rozhodně nedoporučuje na vlhké zdi a mělo by se volit spíše v případech, kdy v budoucnu neočekáváme další rekonstrukci domu či fasády. Odstranění kontaktního zateplení polystyrenem z fasády domu je pracné a nákladné.

Kontaktní systém není ideální ani do horských nebo podhorských oblastí, které bojují s větším množstvím sněhu. U domů v těchto lokalitách se doporučuje minimálně odvětraný sokl o patřičné výšce podle průměrného množství sněhu. V severských zemích takřka nejde najít dům, zateplený jinak než odvětrávanou fasádou.

Bezkontaktní fasáda je ideální řešením pro domy, které zužuje vlhkost a plísně. Vzduchová mezera a komínový efekt totiž zajistí kontinuální provětrávání prostoru mezi fasádním obkladem a izolací a tím zachovávají tepelně izolační vlastnosti zateplení.

Městské domy

Stojí-li dům ve městě, městské aglomeraci nebo v blízkosti průmyslových zón, hrozí mu zpravidla poškození graffiti nebo znečištění z přiléhajících cest a automobilové dopravy. Fasáda vhodná pro takové domy musí být buď omyvatelná nebo ošetřena speciálním fasádním postřikem. Omyvatelnost zpravidla znamená neprodyšnost a ochranné postřiky jsou drahé a je nutné je aplikovat opakovaně. Bezkontaktní fasáda je na druhou stranu nejen prodyšná, ale na trhu je k dispozici široká škála omyvatelných nebo samočistících fasádních desek.

Dřevostavby

Patří mezi nejoblíbenější v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství. Dřevo se hojně používá nejen jako konstrukční materiál, ale také jako fasádní obklad. Podtrhuje přírodní a ekologický charakter stavby. Navíc má dobré izolační vlastnosti, relativně dlouhou životnost a snadno se s ním pracuje. Odvětrávané fasády s dřevěným obkladem patří k nejoblíbenějším.
  

Rekonstruované domy

V neposlední řadě ovlivňuje rozhodnutí o výběru správné fasády také stáří budovy. U nových budov se můžeme na základě zmíněných faktorů rozhodnout o fasádě ve fázi projektu, nicméně u rekonstrukcí starších budov musíme investici do nové fasády lépe zvážit. Zvolíme-li kontaktní zateplení, bude investice menší než při volbě bezkontaktní fasády. Kontaktní fasáda je levnější co do ceny materiálu. Cenový rozdíl v porovnání s odvětrávanou fasádou nakonec nemusí být patrný. U odvětrávaných fasád odpadá nutnost přípravy a očištění povrchu staré fasády a často také stavba lešení. U bezkontaktní fasády také zpravidla není nutné opracovávat materiál kvůli nerovnosti povrchu. Snadno se opravuje a její životnost je oproti kontaktním systémů několikanásobná.

Role rozpočtu

Nejvíce omezujícím hlediskem pro výběr ideální a správné fasády je samozřejmě výše rozpočtu. Nejlevnějším a nejoblíbenějším způsobem zateplení zůstává kontaktní zateplení polystyrenem. Lidé by měli dobře zvážit, zda míra potenciálních úspor a návratnosti investice v případě volby dražší fasády a izolace není důvodem k větší investici.

Volbě správné fasády a typu zateplení by měla předcházet také úvaha o tom, jaká je životnost stavby a jakým způsobem bude stavba využívána. Platí, že bezkontaktní fasáda je nákladnější co do pořizovací ceny, ovšem životnost, tepelně izolační vlastnosti takových fasád a pozitivní vliv na vnitřní mikroklima domu se časem bohatě vyplatí.
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací