Hlavní nabídka
Nabídka

Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy se společností JM-DODOS s.r.o., IČ: 02907917

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

pan/paní  ………………………………………………………..

bytem: ……………………………………………………………

telefon / email.: …………………………………………………..

 

V …………………….. dne …………………….

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ………………..…. (číslo faktury) ze dne ………………………..

Společnost JM-DODOS s.r.o., zastoupená ……………………………..

dne ……………………….. jsem s Vámi jako s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu č. ……………………, jejímž předmětem byl prodej zboží, dle faktury číslo: ………………………na částku ve výši …………. Kč.
Tímto Vám oznamuji, že od této, shora citované kupní smlouvy, odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:

-

-

-

Je tedy nesporné, že zakoupené zboží nemá vlastnosti mnou jako kupujícím v kupní smlouvě požadované, a proto tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku a využívám svého práva a od kupní smlouvy ze dne ……………………………. odstupuji.
Vzhledem ke shora uvedenému Vás tímto žádám o sdělení, kdy jste ochoten převzít zpět předmětné zboží na sídle Vaší společnosti a současně mi vrátit zaplacenou kupní cenu ve výši ……………….. ,- Kč.

 

Předem děkuji a jsem s pozdravem.

                                                                             ………………………………………………………………….

                                                                                                   podpis kupujícího

 

Ke stažení formuláře klikněte ZDE:

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací